Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός απευθύνεται στους έχοντες Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από ωδεία ή είναι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναλόγων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι θα κατέχουν την ύλη του Διπλώματος της Βυζαντινής Μουσικής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο της βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης τόσο στον θεωρητικό όσο και στον πρακτικό τομέα της Ψαλτικής, στην εξειδίκευση μουσικών, ψαλτών και μουσικολόγων ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επιστημονικό έργο στην εκπαίδευση και στους διάφορους τομείς της Ψαλτικής.

Περισσότερα στην pemptousia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...